Szukaj

Regulamin

  REGULAMIN SPOTKAŃ SZYBKIERANDKI24.PL

 1. Organizatorem spotkań jest firma F.H.U. Perfect Profit Rafał Pęczar z siedzibą w Jędrzejowicach, NIP: 882-19-88-005, REGON: 021796497.

 2. Aby wziąć udział w spotkaniu organizowanym przez szybkierandki24.pl należy wcześniej zgłosić chęć udziału w wybranym spotkaniu na stronie szybkierandki24.pl a następnie dokonać jednorazowej opłaty przelewem w kwocie zależnej od wybranego spotkania. Podczas rejestracji następuje przekierowanie do platformy Tpay.com, gdzie można dokonać przelewu.

 3. Opłata za udział w spotkaniu w formie przelewu na konto nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji.

 4. Osoby, które decydują się wziąć udział w spotkaniu, zobowiązane są do podania swojego imienia, nazwiska, aktualnego adresu e-mail oraz aktualnego numeru telefonu. Organizator potrzebuje wyżej wymienionych danych do prawidłowego przebiegu spotkań. Dane te są poufne i nie są rozpowszechniane. W trakcie zabawy szybka randka uczestnicy wyrażają w otrzymanych wcześniej formularzach chęć dalszego kontaktu z wybranymi osobami. Dane kontaktowe wskazane w formularzu (imię, dwie pierwsze litery nazwiska, numer telefonu oraz adres e-mail) zostają przekazane przez organizatora tylko osobom, które wzajemnie wyraziły na to zgodę.

 5. Uczestnicy nie powinni nakłaniać innych uczestników do udzielania swoich danych osobowych, ani samodzielnie przekazywać takowych informacji.

 6. W spotkaniach szybkich randek mogą brać udział:

  - osoby pełnoletnie o statusie singla,

  - osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców/prawnych opiekunów o statusie singla.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyznaczonego spotkania po wcześniejszym poinformowaniu o tym uczestników. W takiej sytuacji wniesione opłaty zostaną zwrócone na wskazany przez Uczestnika numer rachunku bankowego w ciągu dziesięciu dni roboczych.

 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mniejszą ilość osób niż wynikająca z planu szybkich randek podanego w kalendarzu i ofercie.

 9. Organizator nie odpowiada za to co dzieje się w i poza obrębem lokalu po zakończeniu szybkich randek.

 10. W trakcie spotkania organizowanego przez Szybkierandki24.pl niedopuszczalne jest spożywanie napojów zakupionych poza lokalem, w którym odbywa się spotkanie. Szybkie randki organizowane są zawsze w lokalach komercyjnych (kawiarnia/restauracja/pub/klub), gdzie można zakupić napoje alkoholowe i bezalkoholowe.

 11. Osoba, która dokonała rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celach handlowych na potrzeby portalu szybkierandki24.pl. Zapisanie się na wybrane spotkanie oznacza zgodę na otrzymywanie drogą mailową oraz SMS-ową informacji reklamowych z serwisu szybkierandki24.pl. Każdy uczestnik ma prawo zrezygnować z subskrypcji, informując o tym administratora drogą mailową lub telefoniczną.

 12. Wszelkie dodatkowe informacje odnośnie korzystania z usługi można uzyskać u administratora poprzez e-mail jak i drogą telefoniczną. Dane do kontaktu dostępne są na stronie szybkierandki24.pl z zakładce „Kontakt”.

 13. Biorąc pod uwagę specyfikę organizowanych spotkań, organizator zastrzega sobie prawo odmowy uczestnictwa w spotkaniu zgłoszonej osobie, bez podania przyczyny.

 14. Organizator ma prawo odmówić wstępu na szybkie randki osobom, co do których ma podejrzenia, że są pod nadmiernym wpływem alkoholu, innych substancji odurzających, lub których zachowanie w jakikolwiek sposób mogłoby urazić innych uczestników szybkich randek. W przypadku takiej sytuacji nie przysługuje zwrot opłaty za spotkanie.

 15. Obowiązuje całkowity zakaz filmowania oraz robienia zdjęć przez uczestników.

 16. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest zapoznanie się z powyższym Regulaminem.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ !